h

De vrouwen van SP Zoetermeer in top 10 gemeenteraadsverkiezingen.

8 maart 2022

De vrouwen van SP Zoetermeer in top 10 gemeenteraadsverkiezingen.

Foto: Wendy Kops

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Dit jaar staat het in teken van #Break the Bias. Dit statement is een oproep om ons uit te spreken tegen stereotypering, vooroordelen en discriminatie en vraagt ons om in te zetten voor inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid.

Monique, nummer 2 op de lijst heeft een hekel aan positieve discriminatie. Het opzettelijk bevoordelen van vrouwen wanneer er sprake is van gelijke geschiktheid is voor Monique uit den boze.

Annemiek, nummer 4 op de lijst, vindt het erg vreemd dat er nog steeds geen gelijke lonen zijn voor mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Vrouwen verdienen minder. Vooral in hogere functies loopt het verschil tussen vrouwen en mannen op. Vaak op basis van criteria die niet belangrijk zijn voor de functie.

Marga, nummer 10 op de lijst, wil meer respect voor vrouwen. Het hele me-too gebeuren laat zien dat in veel gevallen respect voor vrouwen ver te zoeken is. Machtsmisbruik en daarmee seksueel grensoverschrijdend gedrag komt te vaak voor en moet bestraft worden.

U bent hier