h

STOP DE HUURVERHOGERS!

6 november 2020

STOP DE HUURVERHOGERS!

Foto: SP landelijk

Midden in de coronacrisis besloten verhuurders, met goedkeuring van minister Ollongren, de huren gigantisch omhoog te gooien. Het was de grootste huurstijging in maar liefst zes jaar tijd. Dit terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om rond te komen. Minister Ollongren kan dit alleen maar doen, omdat ze daarbij nog altijd gesteund wordt door het CDA, de ChristenUnie en D66. Zij helpen multinationals de crisis door, maar laten de huurders in de kou staan.

Foto: Annemiek Kamphuis

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de SP blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders het ermee eens is dat de huurverhoging van tafel moet. Zelfs de achterban van het CDA en de ChristenUnie in meerderheid vindt dat er een huurstop had moeten komen. De achterban van D66 vindt dat minister Ollongren de moties uit de Eerste Kamer voor een huurstop had moeten uitvoeren. Maar liefst 70 procent van de D66 kiezers vindt ook dat het kabinet te weinig doet om de wooncrisis aan te pakken. 

Op onderstaande foto staat minister Ollongren die honderden huurders de rug toe keert en sarcastisch zegt ze de hartelijke groeten te doen. Ze vluchtte weg voor haar verantwoordelijkheid! Ze vluchtte weg voor de huurders die met haar in gesprek wilde om aan te geven dat ze de huurverhogingen niet meer kunnen betalen. Een zwarte dag in de geschiedenis van onze democratie.                                                                                                  

Foto: Annemiek Kamphuis

Wij vragen het CDA, de ChristenUnie en D66 om hun steun aan de huurverhogers in te trekken. Dit doen we samen met de huurders en de SP afdelingen. Samen staan we sterk!  Zo willen we de huurverhoging van 2020 terugdraaien en de huurverhoging van 2021 stoppen.  Doordat we lokale voorstellen voor het terugdraaien van de huurverhoging 2020 en voor het stopzetten van de huurverhoging van 2021 doen en aangenomen proberen te krijgen en  door een landelijk mailbombardement gericht op de woordvoerders van het CDA, de ChristenUnie en D66, voeren we de druk op deze partijen zo hoog mogelijk op dat ze onze voorstellen wel moeten steunen.  Ga naar www.sp.nl/stopdehuurverhogers om mee te doen aan het landelijke mailbombardement.

Foto: Maurits Gemmink

Wij hebben dus twee doelen: het terugdraaien van de huurverhoging van 2020 en het stoppen van de huurverhoging van 2021. Sandra Beckerman zal daartoe een voorstel doen bij de begroting wonen. In week 49 (eind november/begin december) wordt daarover gestemd in de Tweede Kamer. Tot die tijd gaan we samen met huurders de druk op de coalitiepartijen zoveel mogelijk opvoeren.

Link van het onderzoek:

www.ioresearch.nl/actueel/woningmarkt-een-van-de-grote-vraagstukken-van-...

In Nederland moet je kunnen rekenen op een goed en betaalbaar huis. Zo simpel is het. Maar we zitten in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. De gevolgen raken grote groepen in de samenleving hard. De huren zijn te hoog, de wachtlijsten te lang en kopen is vaak onmogelijk. De kwaliteit van de huurwoningen laat te wensen over. Er is sprake van slecht onderhoud, gebrekkige isolatie en vochten schimmelproblemen. Eén op de drie kinderen in Nederland woont in een ongezond huis. Je betaalt je scheel, maar voor wat eigenlijk?

Het komende jaar nemen we de tijd om onze alternatieven verder uit te werken, omdat het stoppen van de huurverhoging niet ver genoeg gaat. De huren moeten omlaag, maar het hele stelsel van volkshuisvesting moet op de schop. Het wetenschappelijk bureau gaat de machtsverhoudingen in kaart brengen als het gaat om eigendom van huizen en onderzoeken welke alternatieven we hebben als het aankomt op het slopen van de markt uit de woning’markt’.

 

U bent hier