h

SP leden kiezen nieuw bestuur SP Zoetermeer.

3 oktober 2020

SP leden kiezen nieuw bestuur SP Zoetermeer.

Foto: Daniel Westhoek

Op de Ledenvergadering van 1 oktober is een nieuw bestuur gekozen voor een termijn van twee jaar. Ons nieuwe bestuur bestaat uit; Marga Berendse voorzitter, Annemiek Kamphuis secretaris, Jan Boin penningmeester, Jan Velner en Henry van der Ham algemeen bestuursleden. De fractie voorzitter Ivàn Beij maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het afdelingsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de politieke lijn van de afdeling. Samen met de leden werken we binnen en buiten de gemeenteraad aan ons doel: een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. We houden graag contact met de mensen in Zoetermeer om zo te horen wat er speelt in de buurt. Door de corona wordt dat wat lastiger, maar we proberen altijd manieren te vinden om dat voor elkaar te krijgen.

Naast het kiezen van een nieuw bestuur hebben we het concept verkiezingsprogramma en concept kandidatenlijst besproken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 onder leiding van onze regio vertegenwoordiger Sebastiaan van den Hout. De inbreng was uitstekend en de discussies goed onderbouwd met argumenten. Op basis van de suggesties en de commentaren van alle leden uit het hele land wordt een nieuwe versie gemaakt, die opnieuw aan de leden wordt voorgelegd. Het uiteindelijke programma zal worden vastgesteld op het congres in december. De SP draagt bouwstenen aan voor een fundamenteel andere politiek en een eerlijke samenleving. Een samenleving waarin velen kunnen leven in plaats van overleven.

Na afloop was het tijd voor een hapje en een drankje om nog even na te praten. Hier werd prima gebruik van gemaakt.

 

U bent hier