h

Bewoners van beoogde sloopwoningen de Goede Woning vergaderen in buitenlucht.

5 juli 2020

Bewoners van beoogde sloopwoningen de Goede Woning vergaderen in buitenlucht.

Foto: Mehmet Karahan

Eind maart hebben een aantal huurders met de SP contact opgenomen over de voorgenomen sloop van 23 tweekamerwoningen in de wijk Meerzicht in de Landenbuurt. De huurders hadden een brief ontvangen van woningcorporatie De Goede Woning met de mededeling dat hun woning in 2021 waarschijnlijk gesloopt zou worden. De concept plannen waren al ingediend bij de gemeente Zoetermeer.

De fractie van de SP heeft eind april hier vragen over gesteld. Helaas zijn we nog steeds in afwachting van de antwoorden.

Foto: Annemiek Kamphuis

De plannen van De Goede Woning veroorzaken veel onrust onder de bewoners. Waarom worden de eengezinswoningen die in dezelfde tijd zijn gebouwd wel gerenoveerd en waarom deze tweekamerwoningen niet? Bekend is dat De Goede Woning waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om alle woningen te renoveren en als je woningen sloopt en nieuwe woningen bouwt, krijg je subsidie van de overheid. Dit is ook gebeurd in Palenstein.

Een aantal bewoners hebben flink geïnvesteerd in de woningen omdat ze dachten dat ze daar gewoon konden blijven wonen. Medewerkers van de verhuurder zijn onaangekondigd bij de mensen op bezoek geweest om de onrust weg te nemen. Dit is echter niet gelukt. Ze konden veel vragen die leefden onder de bewoners niet beantwoorden.

Vrijdag kwamen een flink aantal bewoners bijeen in de buitenlucht voor een overleg. Om kennis te maken met elkaar en de handen ineenslaan om samen te inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Er is een actiecomité opgericht die de groep gaat vertegenwoordigen en verdere plannen gaan ontwikkelen.

U bent hier