h

Alleen samen stoppen we de gedwongen bezuinigingen!

15 juli 2020

Alleen samen stoppen we de gedwongen bezuinigingen!

Foto: Annemiek Kamphuis

“Genoeg is genoeg. Het wordt tijd dat wij als raadsleden en gemeentebestuurders in actie komen. De afbraak vanuit het rijk duurt nu te lang. Op deze manier kunnen wij onze verantwoordelijkheden niet langer uitvoeren waardoor de stad ten onder kan gaan, daarom actie.” Ivan Bèij, SP

De Zoetermeerse gemeenteraad is het zat dat gemeenten gedwongen worden om veel te bezuinigen. De raad komt in opstand tegen het Rijk.

Gemeenten kampen met financiële tekorten doordat het Rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Denk aan de doorgevoerde bezuinigingen op de PGB.( Persoons gebonden budget) De kwetsbare kinderen worden getroffen hierdoor. De eigen bijdragen voor de Wmo ( Wet maatschappelijke ondersteuning)  zijn aangepast en het Rijk heeft daarbij te weinig geld overgeheveld naar de gemeenten om de kosten op te kunnen vangen. Bejaardenhuizen moesten sluiten als gevolg van de kabinetsplannen, ouderen moeten langer thuis blijven wonen met de nodige hulp via de gemeente, van wijkverpleegkundigen.

De voltallige gemeenteraad heeft besloten te onderzoeken op welke manier de gezamenlijke gemeenten de rijksoverheid ertoe kunnen bewegen om voldoende geld aan de gemeenten te geven. Onderzocht wordt hoe groot de actiebereidheid is van de andere gemeenten, welke mogelijkheden er zijn om géén begroting vast te stellen zolang er niet genoeg middelen zijn, en ook een gang naar de rechter wordt niet uitgesloten.

Het rijk heeft ooit bedacht dat door verplichte samenwerking van gemeenten - de zogenaamde opschaling – gemeenten zuiniger konden werken. De opschaling is niet doorgegaan, maar de gemeenten worden nog steeds flink gekort en die korting wordt ieder jaar een stuk hoger. Alleen al de hiervoor genoemde oorzaken komen landelijk neer op een bedrag van circa 2,5 miljard euro per jaar en voor Zoetermeer betreft het ieder jaar ongeveer  17,5 miljoen euro.

Foto: Pixaby gratis foto

Dit zijn tekorten die al bestonden vóór corona toesloeg. De gemeente staat klaar om uit onder andere de inkomsten van de Eneco-gelden te redden wat er te redden valt om de corona-tegenslagen op te vangen. Dat is vooralsnog geen probleem omdat het gaat om eenmalige uitgaven.

Het probleem met de hiervoor genoemde tekorten is dat ze ieder jaar terugkomen en dat kan niet meer worden opgelost door geld uit de reserves te halen.

Vorig jaar heeft Zoetermeer om alle financiële moeilijkheden op te vangen een keuze gemaakt uit een reeks aan pijnlijke bezuinigingsvoorstellen en de raad zou in het najaar nog meer moeten schrappen, maar de raad heeft nu besloten dat het genoeg is.

Geen van de raadsleden is in de gemeentelijke politiek gegaan om de stad kapot te bezuinigen. Alle acties die de wethouders en de colleges van de gemeenten hebben gevoerd in de richting van de regering en de Tweede Kamer hebben geen effect gehad. Het is nu aan de gemeenteraad om zijn verantwoordelijkheid te pakken en duidelijk te maken dat het zo niet langer kan.

 

 

U bent hier