h

Zonder onze zorg zijn wij nergens!

30 juni 2020

Zonder onze zorg zijn wij nergens!

Foto: Pixaby gratis foto

Onbegrijpelijk is dit. In de Tweede Kamer is er voor de derde keer gestemd over SP voorstel voor een structureel betere waardering van zorgverleners. Want na al het applaus en de bonus, is het tijd voor echte verandering. We wisten al hoe belangrijk het werk is dat onze zorgverleners doen, maar de coronacrisis heeft dit nogmaals onderstreept. Zonder onze zorg zijn we nergens.

Foto: SP landelijk

https://twitter.com/MarijnissenL/status/1276193804337414147?s=08

Daarom zeggen veel zorgverleners dat het wegstemmen van het voorstel door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voelt als een klap in het gezicht van de zorg in plaats van klappen voor de zorg. Een behoorlijk deel van de zorgverleners overweegt zelfs uit de zorg te vertrekken. Dat zou een ramp zijn, want er zijn juist tienduizenden collega’s in de zorg extra nodig.

Foto: SP landelijk

Maar alleen praten en praten en aangeven en benoemen heeft geen zin. Samen opstaan en zorgen voor verandering wel. Al bijna 100.000 mensen doen mee en steunen de eisen in onze petitie: meer waardering voor de zorg en andere cruciale beroepen. Dat kan door grote bedrijven hun eerlijke deel te laten betalen. Ondersteun onze petitie op www.beloondehelden.nl

Foto: Pixaby gratis foto

Op 5 september komen we samen in actie. Doe mee en meld u aan op  https://doemee.sp.nl/zorgactie

Foto: Pixaby gratis foto

In Zoetermeer starten wij een actie om steun op te halen voor de petitie. Posters en flyers zijn besteld, wenskaarten liggen bij de drukker. Wij gaan een avondje ouderwets plakken zodra de posters binnen zijn. De andere acties die in de pen zitten, gaan we nog niet verklappen.

SP voorzitter Jan Velner: ‘De waardering voor onze zorg is nu terecht heel groot. Maar het mag niet alleen bij applaus blijven. Zorgverleners verdienen meer waardering. Niet alleen de waardering is belangrijk, ook de marktwerking moet eruit.  Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker we staan. Daarom gaan wij de petitie goed onder de aandacht brengen”.

Foto: Marga Berendsen

De zorg heeft volop de rekening van de vorige crisis betaald. Er is toen veel bezuinigd op de zorg, veel zorgmedewerkers zijn in de afgelopen jaren ontslagen en de werkdruk en bureaucratie in de zorg zijn toegenomen.

 De SP wil dat de markt uit de zorg wordt gehaald. ‘De zorg is geen markt. Tijdens deze coronacrisis zien we dat samenwerking, en niet concurrentie in de zorg het beste werkt. Als het nu kan dan kan het na de crisis ook,’ zegt Marga, vrijwilligster SP

Ook de lonen blijven al jaren achter. De SP wil dat de rekening komt te liggen bij de grote bedrijven, en dat die ook hun eerlijke deel meebetalen aan dat wat van ons allemaal is. Marga: ‘Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze 'vitale' beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.’

U bent hier