h

Ook Zoetermeer solidair met vluchtelingkinderen, signaal voor het kabinet.

23 mei 2020

Ook Zoetermeer solidair met vluchtelingkinderen, signaal voor het kabinet.

Foto: Stichting Bootvluchteling/Tessa Kraan. Toestemming gekregen.

Opnieuw weigert het kabinet alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen, ondanks de bereidheid van 11 andere EU-lidstaten. Niet 1 kind naar Nederland is de boodschap van dit kabinet, terwijl de oproep voor opvang uit de samenleving steeds luider klinkt. Het kabinet distantieert zich hiermee steeds verder van de bereidwilligheid en betrokkenheid van 8o gemeenten, provincie Noord Holland, Utrecht en Drenthe, geestelijk leiders, maatschappelijke organisaties, prominente politici uit linkse en rechtse hoek, tientallen mensenrechtenorganisaties en een steeds groter groeiende groep Nederlanders die willen dat het kabinet kinderen opvangt. De raad van Zoetermeer is solidair en laat dit kabinet weten dat ze bereid zijn om vluchtelingkinderen op te vangen. Daar zijn we als SP erg blij mee. Een beetje menselijkheid.

Foto: Pixaby gratis foto

Het kabinet wil geld steken in de opvang van vluchtelingenkinderen op het Griekse vasteland. De komende drie jaren zouden kinderen mondjesmaat naar het vasteland moeten worden overgebracht. Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children: “Nederland weigert met dit plan halsstarrig te erkennen dat er sprake is van acute nood. De halsstarrigheid om een klein deel van de kinderen over te nemen getuigt van een grote onwil om solidair te zijn met Griekenland, andere lidstaten en niet in de laatste plaats met deze kinderen die zo hard een uitweg uit een mensonterende situatie nodig hebben. Het plan lijkt een ongeloofwaardige poging en een schijnoplossing om een politiek probleem op te lossen.”

Griekse hulporganisaties die ter plekke met vluchtelingenkinderen werken, stellen onomwonden: ‘De kinderen moeten weg hier, elke dag telt.’ Volgens de partnerorganisaties van VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children zijn de kinderen niet veilig en kunnen ze niet wachten totdat er een meerjarenprogramma is opgezet. Een plan om in de toekomst de opvang op het vasteland voor een beperkt aantal kinderen te verbeteren komt simpelweg jaren te laat.

Terwijl het kabinet blijft weigeren, groeit de steun in Nederland. Recent sloten ook Gilze en Rijen, Velsen en Ooststellingwerf zich aan bij de ‘coalition of the willing’ .Voogdijinstelling Nidos laat weten klaar te staan om de kinderen in Nederland op te vangen. Er zijn geen praktische belemmeringen en het draagvlak voor deze kinderen is overweldigend. Hoe lang moeten deze kinderen nog wachten tot dit besef ook tot het kabinet doordringt?

Foto: Pixaby gratis foto

Opmerkelijk is het dat de grens wel wagenwijd is opengezet voor arbeidsmigranten die vooral een verdienmodel zijn voor werkgevers. Deze mensen verdienen weinig en moeten flink betalen voor een bed. Ze worden uitgebuit. Maandag 25 mei is er een debat over initiatiefnota van Lilian Marijnissen en GertJan Segers van de CU over regulering en bescherming.

 

 

U bent hier