h

De voorgenomen sloop van 23 seniorenwoningen van "De Goede Woning"!

15 mei 2020

De voorgenomen sloop van 23 seniorenwoningen van "De Goede Woning"!

Foto: Grafiek gemaakt door Maurits Gemmink.

Deze enquête is gehouden nadat een aantal huurders contact hadden opgenomen met de SP over de sloop van 23 seniorenwoningen in de wijk Meerzicht in de Landenbuurt. De huurders ontvingen in maart een brief van verhuurder de Goede Woning met de mededeling dat hun woning in 2021 waarschijnlijk gesloopt zou worden. De concept-plannen waren al ingediend bij de gemeente Zoetermeer.

Ten eerste heeft de fractie van de SP hier schriftelijke vragen over gesteld bij het gemeentebestuur. We hebben de antwoorden nog niet ontvangen op dit moment van schrijven. 

Natuurlijk wilde de SP ook weten hoe de bewoners zelf dachten over hun huis, eventuele sloop of renovatie. Ook wilde de SP graag weten of men, na eventuele sloop en nieuwbouw, weer terug wilde naar een nieuwe woning op hun eigen plek. Natuurlijk is het dan ook belangrijk om te weten of men dan een hogere huur kan betalen.

Foto: Gratis foto Pixabay. Renovatie huis

Er zijn 21 enquêtes uitgezet omdat er twee woningen onbewoond zijn. Hierop zijn 12 reacties terug gekomen.

Voor 7 van de huurders is het een probleem als de huur van eventuele nieuwbouw hoger ligt dan de huur nu. Vijf van de huurders gaven aan het geen probleem te vinden maar wel met de kanttekening erbij dat het wel een redelijke verhoging moet zijn.

We stelden ook de vraag: Wat wilt u verder nog aan ons kwijt?

Hierop kwamen veel reacties. Over het algemeen werd er aangegeven dat men erg fijn woonde in het huis en de omgeving. Bij sommige woningen moet er echter wel wat worden gerenoveerd. Andere woningen zijn wel opgeknapt. Velen wonen er al lang en hebben veel geld gestoken in het opknappen van huis en tuin. Hun eigen plek onder de zon.

U bent hier