h

In gesprek met.......

27 oktober 2019

In gesprek met.......

Foto: AnnemiekKamphuis

Vrijdag 25 oktober 2019 organiseerde SP Leiden een kennismakingsavond met de kandidaten voor het partijbestuur. Conform het besluit van de partijraad kunnen alle SP-leden tussen 13 enĀ  23 november 2019 in hun lokale afdeling een stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur 2020-2022.

Foto: AnnemiekKamphuis

Het SP-partijbestuur telt 34 leden. De voorzitter en algemeen secretaris, 11 algemeen bestuursleden, 19 regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en Eerste Kamer ( zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het partijbestuur).

Foto: AnnemiekKamphuis

Janny Visscher, Patrick van Lunteren en Arnoud Hoekstra, de kandidaten voorzitter en organisatie-secretaris toeren in het land om kennis te maken met de SP kameraden. Ze stellen zich voor, vertellen waar ze naar toe willen met de partij, wat de uitdagingen zijn. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. De avond was te kort. Als afsluiting was er tijd om in gesprek te gaan met de kandidaten onder het genot van een hapje en een drankje. Een sprankelende mooie avond.

Foto: AnnemiekKamphuis

U bent hier