h

Zoetermeer kiest voor de rijken bij woningbouw. SP blijft strijden voor meer sociale huurwoningen.

12 maart 2018

Zoetermeer kiest voor de rijken bij woningbouw. SP blijft strijden voor meer sociale huurwoningen.

Tegen de wens van de SP in heeft afgelopen week een meerderheid in de Zoetermeerse Raad de hoop van veel woningzoekenden de grond in geboord. De fracties van D66, LHN, VVD, CDA, ChristenUnie-SGP, Zó!, Zoetermeer Vooruit en fractie Fatingan besloten het convenant tussen de gemeenten in de regio Haaglanden, waarin afspraken staan om het aantal te bouwen sociale huurwoningen op te voeren, voorlopig niet te tekenen en op de lange baan te schuiven. De SP blijft intussen  doorgaan met de strijd voor veel meer sociale huurwoningen. De SP maakt zich al jaren zorgen om de groeiende wachtlijsten in Zoetermeer voor een woning met een huur tot € 710 per maand. Momenteel staat die wachttijd al op minimaal zes jaar.

“Zoetermeer bouwt graag voor de hogere inkomens, maar mensen die geen koopwoning of een vrije sector huurwoning kunnen betalen worden het liefst door genoemde partijen  geweerd”, aldus raadslid en lijsttrekker Ivan Beij. In Palenstein wordt gewerkt aan de sloop van veel betaalbare woningen. Daar komen slechts duurdere woningen voor terug. Vorig jaar nam het college zomaar het besluit om de geplande goedkopere jongerenwoningen in de voormalige stadhuistoren te schrappen ten gunste van dure luxe appartementen. De protesten van de SP vonden geen gehoor bij de overwegend rechtse meerderheid in de Raad.

Veel woningzoekenden in Zoetermeer worden door het huidige gemeentelijke beleid gedwongen om geduld te hebben of om hun heil in andere gemeenten te zoeken. Dat is de reden dat de overige gemeenten in de regio bepaald niet enthousiast zijn over de keiharde opstelling van Zoetermeer tegenover lagere inkomens.

Ondertussen blijven we hopen dat de kiezer wel gevoel voor rechtvaardigheid laat zien.

U bent hier