h

Gevaarlijke situatie voor schoolkinderen op Vaartdreef; raadslid Jan Boin stelt vragen

10 maart 2018

Gevaarlijke situatie voor schoolkinderen op Vaartdreef; raadslid Jan Boin stelt vragen

Op de Vaartdreef in Seghwaert bij de basisscholen De Springplank en De Spelevaert heerst groot gevaar voor kinderen. Terecht verontruste ouders hebben de SP gewezen op de verkeersonveilige situatie rondom deze basisscholen. Terwijl enkele jaren geleden de Weteringdreef werd aangepakt met verkeersdrempels en zebrapaden, is op de Vaartdreef, die net zo dichtbij de scholen ligt, niets veranderd. Raadslid Jan Boin: "Hier kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren. Ik wil dat de gemeente nu de put gaat dempen en niet wacht tot het kalf verdronken is."


Ook de scholen zelf waarschuwen voor het gevaar. Verzoeken aan de gemeente om een schoolzone in te stellen met verkeer belemmerende maatregelen zoals wegvernauwingen, zebrapaden, waarschuwingslichten en verkeersdrempels zijn niet gehonoreerd. Er wordt aangegeven dat er politiesurveillance plaatsvindt maar dit is natuurlijk geen oplossing voor deze verkeersonveilige situatie. Ook is er een knelpuntenonderzoek gedaan door de afdeling Onderwijs met het verzoek aan de gemeente om deze knelpunten op te lossen. Ook daar is verder niets mee gedaan. Op de splitsing Vaartdreef/Pitrusvaart staat zelfs een boom die het zicht aan kinderen ontneemt waardoor zij genoodzaakt zijn eerst de weg te betreden om vervolgens te kunnen kijken of de weg vrij is. Al met al een zeer gevaarlijke situatie.

Raadslid Jan Boin heeft het College van B&W recentelijk schriftelijke vragen gesteld naar het waarom van het uitblijven van maatregelen met het verzoek alsnog voor veiligheid zorg te dragen

U bent hier