h

Mensen in de kou in Zoetermeer, SP opent meldpunt

8 februari 2018

Mensen in de kou in Zoetermeer, SP opent meldpunt

In Zoetermeer zijn er inmiddels diverse gevallen bekend van mensen die problemen ondervinden of hebben ondervonden bij het herstellen van hun uitgevallen cv-ketel. Veel van hen werden bij deze koude door installatiebedrijven met een kluitje in het riet gestuurd. Juist ouderen worden de dupe. SP vindt dat aan deze situatie snel een einde moet worden gemaakt.

Terwijl energiebedrijven hebben besloten bij deze kou niemand af te sluiten laten installatiebedrijven het doodleuk afweten met mededelingen als ‘we hebben het te druk’, ‘onderdelen zijn niet voorradig’ of ‘neem maar een straalkacheltje’. Bij de vraag wie dan de extra stookkosten voor elektrische verwarming moet betalen verwijst de installateur naar de woningbouw-vereniging en die laatste weer naar de installateur! Van het kastje naar de muur gestuurd worden heet dat. Het gaat vaak om oudere mensen die de hele dag thuis zitten en ’s avonds verkleumd zijn, vaak meerdere dagen achtereen. Om een goed beeld te verkrijgen hoe dit probleem voor nu en in de toekomst is op te lossen  heeft SP gemeenteraadslid Jan Boin een klachtenmeldpunt gestart waar mensen met soortgelijke ervaringen hun klacht kunnen melden.

Klachten kunnen gemeld worden bij: Jan Boin, Raadslid SP Zoetermeer, tel. 0654244743, e-mail: janboin@raadzoetermeer.nl

U bent hier