h

SP voor het behoud van brievenbussen

10 november 2017

SP voor het behoud van brievenbussen

De SP Zoetermeer is verbolgen over het feit dat PostNL op korte termijn het aantal  brievenbussen in Nederland i.c. Zoetermeer drastisch gaat inkrimpen.

Alleen al in Zoetermeer moeten er 45 van deze brievenbussen verdwijnen hebben we in de media kunnen lezen. Hoewel wij beseffen dat de gemeente Zoetermeer geen directe invloed kan uitoefenen op het beleid van PostNL, zijn wij toch van mening dat de gemeente Zoetermeer zich zo veel  mogelijk dient in te spannen om een vinger in de pap te krijgen bij het aanwijzen van locaties waar brievenbussen dreigen te verdwijnen. Het gaat dan vooral om de locaties waar veel ouderen en gehandicapten wonen (b.v. verzorgingshuizen, verpleeghuizen, bejaardencomplexen etc.). Het moet toch voorkomen worden dat deze kwetsbare groep (vaak met een fysieke handicap) problemen gaat ondervinden bij het versturen van hun post.

Dit was voor raadslid Jan Boin aanleiding om vragen aan het college van B&W te stellen.

Hij vraagt het college dan ook in overleg te treden met PostNL om te bewerkstelligen dat de gemeente Zoetermeer betrokken wordt bij dit aanwijsbeleid.

Mocht dit desalniettemin niet tot een bevredigend resultaat leiden dan is het verzoek aan het college om naar simpele alternatieven te zoeken om ervoor te zorgen dat de post van deze mensen toch in de brievenbus terechtkomt (bijvoorbeeld een brengservice door een medewerker of vrijwilliger).

U bent hier