h

Jan Boin en Jan Velner nieuwe raadsleden voor de SP

9 september 2017

Jan Boin en Jan Velner nieuwe raadsleden voor de SP

Op maandag 11 september 2017 worden twee nieuwe leden voor de SP in de Zoetermeerse Raad geïnstalleerd. Zij nemen de 2 opengevallen plaatsen in de SP-fractie in, nadat Daniël Westhoek en Fred van Elliswijk de Raad verlaten hebben. Het zijn Jan Boin en Jan Velner, beiden geen onbekenden in de Zoetermeerse politiek. Jan Velner was al eerder raadslid voor de SP gedurende de vorige raadsperiode. Jan Boin heeft vanaf 2014 tot nu als commissielid gefunctioneerd.

U kunt de installatie bijwonen in de komende raadsvergadering - 11 september v.a. 20.00 uur - in het Stadhuis aan de markt, waar u hen ook kunt feliciteren.

Wij wensen beide Jannen een vruchtbare tijd in de Raad toe. Op korte termijn zullen wij onder het hoofdstuk 'Fractie' meer informatie over beide raadsleden vermelden.

U bent hier