h

Fred van Elleswijk legt raadslidmaatschap neer

4 juli 2017

Fred van Elleswijk legt raadslidmaatschap neer

Fred van Elleswijk, heeft besloten per 1 augustus a.s. zijn lidmaatschap van de Raad te willen beëindigen. Reden daarvoor is zijn gezondheid. Hij had zich enkele weken geleden al ziek gemeld.

De fractie en het afdelingsbestuur betreuren het opstappen van Van Elleswijk, die bijna drie-en-een-half jaar raadslid was en optrad als woordvoerder burgerparticipatie, veiligheid en wonen.
Vooral deze onderwerpen pakte hij met gedegenheid aan. Hij verdiepte zich graag in de materie. Weken geleden bezocht hij in het kader van zijn portefeuille wonen nog het door de gemeente ‘gedoogde’ woonwagenkampje bij het Oude Gemaal, dat net weer in de publiciteit is vanwege de dreiging tot sluiting, om zichzelf van de situatie op de hoogte te stellen. Zijn stem in de raad kon hij door zijn voorbereidingen steeds goed onderbouwen. Uitgangspunt bij zijn politiek handelen was steeds het welzijn van de gewone burger.

De fractie ervaart het vertrek van Van Elleswijk als bijzonder spijtig. Daar komt nog bij dat zeer recent ook fractievoorzitter Daniël Westhoek zijn vertrek heeft aangekondigd. In een keer twee kundige mensen te moeten missen komt aan als een harde klap.

Toch kunnen zowel fractie als bestuur het stoppen van Van Elleswijk volledig respecteren. Persoonlijke gezondheid gaat nu eenmaal voor. Als een functie als raadslid ten koste gaat van de gezondheid is helemaal niemand daarbij gebaat.

Over de opvolging van Fred van Elleswijk volgen later berichten. Hoewel Fred de datum van 1 augustus heeft genoemd, blijft hij formeel voor de gemeente raadslid tot hij is opgevolgd. Dat wordt dus na het reces, waarschijnlijk in september. Er staan voldoende personen op de lijst.

U bent hier