h

Afscheid van Daniël Westhoek in de Gemeenteraad

4 juli 2017

Afscheid van Daniël Westhoek in de Gemeenteraad

Gisteren vergaderde Daniël Westhoek voor het laatst met de Zoetermeerse Raad. Voor het laatst ook kwam hij in de Raad namens de SP fel op voor de sociale woningbouw.

Op de agenda stond een debat over het woningbouwprogramma in Zoetermeer. Het college wil de komende 10 tot 15 jaar 10 tot 16 duizend woningen bouwen. In de plannen staat slechts 27% hiervan geoormerkt als sociale huurwoning. Volgens Daniël Westhoek belooft dat weinig goeds voor de wachttijd voor dergelijke woningen die nu al op 65 maanden (!) ligt. Een reservering van 30 %, zoals ook woningcorporatie De Goede Woning bepleit, zou toch wel het minimum moeten zijn om de wachttijden te verkorten. Helaas besliste een meerderheid van de Raad - met inbegrip van een partij als de PvdA - anders.

Aan het einde van de vergadering - het was inmiddels 4 juli 01.00 uur - spraken zowel de burgemeester als de nestor van de Raad,  Marijke van der Meer, hun lof uit over de 11 jarige periode dat Daniël in de Raad zat. Beiden - Marijke van der Meer zelfs in dichtvorm - roemden zijn inzet voor de Zoetermeerse gemeentepolitiek naast het runnen van een eigen onderneming, een onderwijsbaan en het volgen van de (inmiddels afgeronde) studie tot geschiedenisdocent. De burgemeester sprak van veelzijdigheid en stelde het bijzonder op prijs dat Daniël zich ook nog steeds inzette om schoolkinderen kennis te laten maken met de democratie in de gemeente. Zowel de burgemeester als de nestor van de Raad vermoeden vanwege zijn prettige en juiste politieke optreden (niet op de man spelen, maar op de bal) hem nog wel eens terug te zien in de politiek.

In zijn afscheidswoord vertelde Daniël dat zijn baan als docent in het middelbaar onderwijs met ingang van komend schooljaar fors is uitgebreid en dat hij opnieuw gaat studeren, dit keer aan de Technische Universiteit Delft. Hij noemde enkele hoogte- en dieptepunten uit zijn raadsperiode. Een dieptepunt was de noodzaak om met een lijkkist bij het stadhuis te verschijnen om de begrafenis van het huishoudelijke deel van de thuiszorg uit te beelden. Dit werd echter een hoogtepunt toen de Raad er na enkele maanden door 'voortschrijdend inzicht' achter kwam dat het toch maar beter was om de thuishulp niet af te schaffen. Grapppig was zijn anekdote over de brandweeroefening waarbij de raadsleden aanwezig waren. Hij werd met Hilbrand Nawijn opgesloten in een ruimte vol rook met de instructie dat ze volledig op elkaar moesten vertrouwen. "Dat is toen wel gelukt", aldus Daniël Westhoek, "Maar in politiek opzicht was dat toch niet altijd het geval". Hij besloot zijn speech met een oproep aan iedereen, zoals te vinden in het partijbureau van de SP in Amersfoort: 'Blijf niet mokkend aan de kant staan, toon een daad en toon je moed'.

Daniël Westhoek blijft formeel nog raadslid tot 11 september a.s., wanneer zijn zetel wordt overgedragen aan zijn opvolger. Het fractievoorzitterschap heeft hij inmiddels overgedragen aan Lennart Feijen die tot nu toe vice-fractievoorzitter was.

U bent hier