h

Eerste optreden Wim Metselaar in de Staten

7 april 2017

Eerste optreden Wim Metselaar in de Staten

 
 

Bestuurslid èn Statenlid Wim Metselaar maakte onlangs zijn debuut in Provinciale Staten. In zijn ‘maidenspeech’ was hij kritisch over de rol van de provincie Utrecht bij de totstandkoming van het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Metselaar pleit voor een gedegen onderzoek. Dit moet voorkomen dat inwoners
nadelige gevolgen ondervinden van een verkeerde keuze.

Zowel onder de bevolking als onder raadsleden is draagvlak om de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen samen te voegen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De vraag is bij welke provincie deze moet horen.

Metselaar is bezorgd over het proces tot nu toe: ‘Het is belangrijk dat deze keuze op de juiste gronden wordt gemaakt en dat daarvoor goed in beeld is gebracht welke problemen kunnen ontstaan bij een uittreding van de betrokken gemeenten.

 
 

Wat Zuid-Holland betreft moet het zwaartepunt van afwegingen in de besluitvorming liggen bij verbanden als de economie, het sociale domein, volksgezondheid en veiligheid. In het nu voorgelegde herindelingsplan ontbreekt een analyse van de effecten op deze terreinen. We missen nu belangrijke informatie over de gevolgen voor Zuid-Holland als de nieuwe gemeente bij Utrecht komt.

Inmiddels hebben de drie gemeenschappelijke regelingen Zuid-Holland Zuid, bestaande uit de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de dienst Gezondheid en Jeugd en de Veiligheidsregio, de door Utrecht beschreven gevolgen voor wettelijke samenwerkingsverbanden beoordeeld als onjuist,
eenzijdig en onvolledig.

Ook samenwerkende gemeenten als Gorinchem en Molenwaard Giessenlanden komen tot de conclusie dat het ontbreekt aan inzicht over de impact van noodzakelijke uittreding uit gemeenschappelijke regelingen. Gedegen onderzoek hiernaar is dus alsnog nodig om tot een verantwoorde afweging te komen.'

Over Wim
Wim Metselaar woont in Zoetermeer en is sinds september 2016 Statenlid. Hij is organisatiesecretaris van onze SP-afdeling Zoetermeer en actief bij vakbond FNV.
Hij werkt als voorzitter van de ondernemingsraad bij het Intern Dienstencentrum van de gemeente Den Haag en als plaatsvervangend voorzitter van de centrale OR.

U bent hier