h

Algemene ledenvergadering verkiezings-programma 2e Kamer

10 november 2016

Algemene ledenvergadering verkiezings-programma 2e Kamer

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart a.s. is het verkiezingsprogramma van de SP volop in de maak. Begin december kunnen de leden van de afdeling Zoetermeer hun visie op het conceptprogramma geven.

Het eerste concept is al aan de media gepresenteerd. Op de laatste ledenvergadering (26 oktober). hebben onze leden al een eerste commentaar hierop geleverd. Het partijbestuur (de programma-commissie) gaat met de commentaren van alle afdelingen aan de slag en hieruit zal tegen het einde van november een tweede concept ontstaan.  In de algemene ledenvergadering op 8 december a.s. kunnen de leden van de afdeling Zoetermeer hun mening naar voren brengen over dit tweede concept.  Wij zullen de meningen bundelen tot een aantal wijzigingsvoorstellen, die weer naar de programmacommissie gaan. Deze commissie bundelt alle voorstellen van alle afdelingen tot een nieuw wijzigingsvoorstel dat in het 22e congres op 14 januari 2017 besproken zal worden. Dit congres waar ook de afdeling Zoetermeer vertegenwoordigd zal zijn stelt uiteindelijk het definitieve verkiezings-programma vast evenals de kandidatenlijst. Ook de kandidatenlijst komt op de ledenvergadering op 8 december aan bod. We hebben op die avond een gast - Leo Klein van de afdeling Rotterdam - die zich tegenkandidaat wil stellen tegenover een kandidaat van de conceptlijst.

Noteer de datum van 8 december alvast in uw agenda.

U bent hier