h

SP stort € 5.245 terug in gemeentekas

6 juli 2016

SP stort € 5.245 terug in gemeentekas

Foto: pixabay.com / pixabay.com

Jaarlijks ontvangen de fracties in de gemeenteraad een vergoeding om politieke activiteiten mee te bekostigen. De grootte van het bedrag hangt af van hoeveel raadsleden een partij heeft. De SP heeft in 2015 € 6.252 van de gemeente ontvangen. Hiervan stort de SP nu € 5.245 terug in de gemeentekas, omdat de SP nauwelijks iets van dit bedrag heeft uitgegeven.

De SP heeft in 2015 in totaal € 968 uitgegeven van het ontvangen bedrag. Hiermee zijn enkele cursussen die de fractie heeft gevolgd uit betaald alsmede enkele administratieve uitgaven. 

Fractievoorzitter Daniël Westhoek: “Het geld dat de fracties jaarlijks ontvangen is belastinggeld van de Zoetermeerse inwoners. Als SP zijn wij van mening dat hier zuinig mee omgegaan moet worden. Daarom is ons streven ook ieder jaar om zo min mogelijk van dit budget uit te geven. Hiermee geven we een signaal af naar de inwoners dat wij zuinig en kritisch omgaan met het geld dat wij ontvangen.”

U bent hier