h

Ledenvergadering kiest nieuw bestuur

23 juni 2016

Ledenvergadering kiest nieuw bestuur

Op 22 juni 2016 heeft de ledenvergadering van de SP afdeling Zoetermeer ingestemd met een nieuw bestuur, bestaande uit Ewout den Heijer in de functie van voorzitter, Wim Metselaar in de functie van organisatiesecretaris, Lennart Feijen in de functie van penningmeester, Eugène Doove als coördinator hulpdienst en Goran Rashid als algemeen bestuurslid. Tevens heeft Daniël Westhoek zitting in het bestuur uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter.

Het nieuwe bestuur wil zich vooral gaan inzetten om meer kaderleden actief te krijgen voor het voeren van acties en het meedenken over de politieke richting van de afdeling. Binnenkort zal het bestuur bijeen komen om haar plannen voor de komende periode verder uit te werken.

Foto: Fred van Elleswijk

U bent hier