h

SP bezorgd over toekomst thuisbegeleiders en gezinscoaches

25 januari 2016

SP bezorgd over toekomst thuisbegeleiders en gezinscoaches

Vrijdag 22 januari heeft de SP een brief ontvangen van de medewerkers van Mika Thuiscoach, die de begeleiding van zo'n 400 kwetsbare inwoners en gezinnen verzorgen. Zij vrezen voor het voortbestaan van Mika Thuiscoach. Faillissement zit er aan te komen als de politiek niet snel iets doet. Als oorzaak geven de medewerkers onder andere aan dat de gemeenten de tarieven met 25% hebben verlaagd. Hierdoor zou Mika Thuiscoach medewerkers niet eens meer conform het COA kunnen betalen. Volgens de SP een zorgelijke ontwikkeling welke allemaal het gevolg is van de flinke bezuinigingen die sinds 2015 worden doorgevoerd in de zorg.

Medewerkers van Mika Thuiscoach constateren verder dat er een duidelijke verschuiving merkbaar is in de indicaties die worden afgegeven. Waar bij een cliënt eerder nog een zwaardere gespecialiseerde indicatie werd afgegeven krijgt een cliënt met dezelfde zorgzwaarte nu slechts een basis indicatie. Volgens de SP een duidelijke verkapte manier om bezuinigingen door te voeren. 

De SP is verder geschrokken van het feit dat de betrokken partijen wel met elkaar om de tafel willen gaan zitten om het dreigende faillissement te bespreken, maar dat het college van B&W tot op heden iedere uitnodiging weigert. Het is juist het college die als eerste in zou moeten grijpen in plaats van langs de lijn toekijken.  

Raadslid Daniël Westhoek: “Het is zorgelijk dat er nu weer een onderdeel van de zorg die gedecentraliseerd is onder druk komt te staan. De zorg is geen product waar zomaar even 25% minder voor betaald kan worden. We hebben het hier over mensen. Mensen die zorg nodig hebben of de zorg verlenen. Bij een faillissement zijn er alleen maar verliezers. Ik vind het dan ook zeer zorgelijk dat het college aan de zijlijn blijft toekijken en niet ingrijpt om erger te voorkomen.”

U bent hier