h

Gemeenteraad houdt nieuwe ontwikkeling rondom zwembad het Keerpunt geheim

19 januari 2016

Gemeenteraad houdt nieuwe ontwikkeling rondom zwembad het Keerpunt geheim

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag besloten om de nieuwe ontwikkeling rondom het 25 meterbad van het Keerpunt geheim te houden. De SP pleitte tijdens de vergadering om die informatie openbaar te maken maar kreeg daarin geen steun van de andere partijen.

De soap rondom zwembad het Keerpunt gaat maar door. Sinds de verkoop van het zwembad zijn er alleen maar problemen geweest. Even leek het stil rondom het zwembad. Nu de volgende ontwikkeling zich aan doet heeft de gemeenteraad besloten deze informatie geheim te houden en deze informatie niet te verstrekken aan de inwoners van Zoetermeer.

Als reden wordt een van de uitzonderingsgronden van de WOB (Wet Openbaarheid van bestuur) aangevoerd, namelijk eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De geheime informatie heeft echter niets met de persoonlijke levenssfeer van doen. De SP vind dan
ook dat hier oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingsgronden van de WOB.

Raadslid Lennart Feijen “Bizar dat de gemeente de informatie over het zwembad geheim wil houden. Inwoners van Zoetermeer hebben het recht om te weten wat de nieuwste ontwikkeling rondom het Keerpunt is. Maar blijkbaar wil de gemeente geen rumoer geven aan de problemen rondom het zwembad dat sinds de verkoop alleen maar problemen heeft opgeleverd. De SP vind openheid van zaken hierover belangrijk en we betreuren het dan ook dat de gemeenteraad heeft besloten om de informatie geheim te houden.”

U bent hier