h

Zoetermeer moet vluchtelingen verwelkomen

19 oktober 2015

Zoetermeer moet vluchtelingen verwelkomen

Je zal de afgelopen tijd in de media veel berichten hebben gezien over vluchtelingenstromen die richting Europa komen. Op de vlucht voor oorlog en op zoek naar een menswaardig bestaan maken deze mensen levensgevaarlijke tochten. In veel Nederlandse gemeenten worden vluchtelingen opgevangen en ook Zoetermeer wil haar steentje bijdragen in deze crisis. De SP heeft samen met andere partijen een motie ingediend om het college opdracht te geven te onderzoeken wat we kunnen doen als gemeente en hoe we als stad onze internationale solidariteit kunnen laten zien in deze crisis. Deze motie is unaniem aangenomen.

Op 28 en 29 oktober organiseert de gemeente stadsgesprekken over de vluchtelingencrisis. De gemeente gaat met inwoners in gesprek over de manier waarop we als stad voor opvang van mensen die bij ons binnenkomen gaan zorgen. De SP is blij met deze ontwikkeling: Besturen samen met de bevolking is immers één van onze speerpunten.

De SP roept dan ook zo veel mogelijk mensen op om naar de bijeenkomsten van de gemeente te gaan en een geluid van internationale solidariteit te laten horen. Zoetermeer says: "Refugees welcome!" In onze stad waar 25 procent van de bevolking op de PVV stemt hebben wij socialisten een taak om deze mensen te laten zien dat haat en angst geen oplossingen zijn maar dat de weg vooruit wordt gevormd door menselijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
 
Bondskanselier Merkel heeft over de uitdaging om miljoenen vluchtelingen van over de hele wereld op te vangen "Wir schaffen das." gezegd. Zij heeft ook aangegeven hoe mooi het is dat mensen van over de hele wereld bij ons willen wonen, dat is wel eens anders geweest. Dit zijn inspirerende woorden die de basis moeten vormen voor de manier waarop de met deze crisis omgaan.

De mondiale situatie is zo dat er bij het westen een verantwoordelijkheid ligt. Nederland en dus ook Zoetermeer moeten hier aan bijdragen. Terwijl nota bene Beieren het beste meest effectieve integratiebeleid van Duitsland heeft worden in Nederland door een deal tussen PvdA en VVD tweederangsburgers gecreëerd: vluchtelingen verliezen basale rechten op zorg, onderwijs en huisvesting. De SP gaat zich er voor inzetten om deze tweedelingspolitiek te blokkeren. We gaan op straat en in de gemeenteraad de strijd aan om er voor te zorgen dat in Zoetermeer iedereen gelijke kansen krijgt op een menswaardig bestaan.

De bijeenkomsten van de gemeente op 28 en 29 oktober beginnen om 20:00 uur en worden gehouden in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis aan Frankrijklaan 6.

Ewout den Heijer
Afdelingsvoorzitter SP Zoetermeer

U bent hier