h

SP-raadslid Lennart Feijen vrijgesproken vanwege Hilbrand Nawijn racist noemen

25 september 2015

SP-raadslid Lennart Feijen vrijgesproken vanwege Hilbrand Nawijn racist noemen

SP-raadslid Lennart Feijen is vrijdag 25 september vrijgesproken van smaad, laster en belediging. LHN-raadslid Hilbrand Nawijn had vorig jaar aangifte tegen hem gedaan omdat Feijen hem op Twitter een racist noemde toen Nawijn tijdens een gemeenteraadsvergadering de islamitische geloofsgemeenschap discrimineerde.

In juni vorig jaar vond er een debat plaats over de mogelijke komst van een islamitische basisschool in Zoetermeer. Tijdens dit debat zei Hilbrand Nawijn dat dit soort scholen niet bijdragen aan de integratie van burgers in de Nederlandse samenleving en dit alleen maar anti-integratie is. Hierop vroeg Lennart Feijen of hij daarmee religieuze scholen in het algemeen bedoelde of islamitische scholen in het bijzonder. Hierop antwoord laatste dat het laatste het geval was.

Feijen vroeg Nawijn vervolgens of hij een school op islamitische grondslag anders behandelde dan een andere religieuze gemeenschap. Hierop antwoordde Nawijn dat dat inderdaad het geval was omdat christelijke en protestantse scholen zijn gefundeerd op datgene waar de Nederlandse cultuur op gebaseerd is. Namelijk de joods-humanistischchristelijke cultuur. De LHN vindt dus de christelijke en protestantse scholen heel wat anders dan islamitische scholen. Hierop vond Feijen dat Nawijn aan het discrimineren was en noemde hem op Twitter een racist omdat hij hiermee een complete geloofsgemeenschap discrimineerde.

Raadslid Lennart Feijen: “Dit is een mooie dag voor de vrijheid van meningsuiting. Tijdens een politiek debat moet ik als gemeenteraadslid een politiek oordeel kunnen vellen over de uitspraken die iemand doet. Zeker als een grote groep mensen gediscrimineerd wordt is het belangrijk dit zo te benoemen en te bestrijden. Discriminatie en racisme is onacceptabel. Ik ben blij dat de rechters nu hebben geoordeeld dat ik dit tijdens het politieke debat mocht zeggen. Jammer dat Hilbrand Nawijn het politieke debat naar aanleiding van mijn tweet niet wilde aangaan. Nu is ook de juridische procedure in mijn voordeel beslecht. Dit sterkt mij om door te gaan met het benoemen en bestrijden van discriminatie en racisme.”

U bent hier