h

SP pleit voor ruimhartige opvang van vluchtelingen

16 september 2015

SP pleit voor ruimhartige opvang van vluchtelingen

De SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 september gepleit voor de ruimhartige opvang van vluchtelingen. Samen met D66, GroenLinks en CU/SGP heeft zij hiervoor een agenderingsverzoek en een motie ingediend.

Europa wordt momenteel geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De meeste vluchtelingen die de wanhopige reis naar Europa maken komen uit Syrië, waar mensen zowel vluchten voor het Assad-regime als voor de Islamistische Staat. Mensen terug sturen naar Syrië zou bijna per definitie hun dood betekenen en degene die deze mensen terugstuurt dan ook medeschuldig aan hun dood.

Dat gaan we dan ook niet doen. Wat we wel gaan doen is onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een oplossing voor het probleem. Door het uitblijven van een Europese aanpak worden sommige landen nu onevenredig geconfronteerd met de vluchtelingencrisis terwijl andere landen hun verantwoordelijkheid niet of nauwelijks nemen. Dit zet zowel de onderlinge solidariteit als het vrij verkeer van personen in Europa onder druk. Het is daarom van belang dat we als Zoetermeer het goede voorbeeld geven en kijken wat wij kunnen doen om vluchtelingen op te vangen.

Raadslid Lennart Feijen: “Als Zoetermeer hebben we de kans om onze verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn met hen die vluchten voor oorlog en onderdrukking. We kunnen hierin niet onverschillig zijn maar moeten medemenselijkheid en solidariteit tonen. Als vluchtelingen om onze bescherming vragen dan moeten we die bieden. De SP Zoetermeer roept daarom ook op om de grenzen te openen, te beginnen met de stadsgrens van Zoetermeer, om in de humanitaire behoeften van vluchtelingen te voldoen en hen een veilige doorgang te bieden in Europa.”

U bent hier