h

SP en PvdA vragen aandacht voor hoge kosten bewindvoering

10 september 2015

SP en PvdA vragen aandacht voor hoge kosten bewindvoering

De SP en PvdA hebben samen schriftelijke vragen gesteld over de hoge kosten voor bewindvoering. Deze kosten zijn in de afgelopen vier jaar verdubbeld. De SP en PvdA zijn benieuwd hoe het met de kosten voor bewindvoering in Zoetermeer en of de bewindvoering niet beter door de gemeente of maatschappelijke organisaties gedaan kan worden.

Het aantal mensen in de bijstand en in de schulden neemt toe. Als iemand in de schulden een laag inkomen heeft kan deze persoon een beroep doen op de bijzondere bijstand om de kosten van de bewindvoering te betalen. Aangezien de meeste mensen die in de schulden zitten ook een laag inkomen hebben gaat er een steeds groter gedeelte van de bijzondere bijstand op aan bewindvoering door commerciële bewindvoering bureaus. De SP en PvdA zijn benieuwd hoe dat in Zoetermeer zit.

Daarnaast vragen zij zich af of bewindvoering niet beter door de gemeente of een maatschappelijke organisatie gedaan kan worden en of dat goedkoper is. Een commercieel bewindvoeringsbureau moet immers winst maken, een gemeente of maatschappelijke organisatie niet. Daarnaast zijn de SP en PvdA van mening dat bewindvoering van mensen met problematische schulden zich niet leent voor een commerciële dienstverlening maar dat dit een maatschappelijke dienstverlening dient te zijn. Het belang van de cliënt dient ten alle tijde voorop te staan.

Raadslid Lennart Feijen: “De bijzondere bijstand is bedoeld om noodzakelijke kosten te betalen die mensen in de bijstand zelf niet kunnen dragen. Het is niet de bedoeling dat dit geld in steeds grotere mate naar bewindvoering door commerciële bewindvoeringbureaus gaat. Dat mensen in de schulden zitten is al erg genoeg, daar moet geen geld aan verdiend worden. Het belang van de cliënt moet ten alle tijde voorop staan. Daarom is de SP van mening dat de bewindvoering beter kan worden gedaan door de gemeente of door maatschappelijke organisaties.”

U bent hier