h

Gemeenteraad wil niet debatteren over mislukken sociaal plan zwembadpersoneel

16 september 2015

Gemeenteraad wil niet debatteren over mislukken sociaal plan zwembadpersoneel

De SP heeft maandagavond in de gemeenteraadsvergadering een interpellatiedebat aangevraagd over het mislukken van het overleg om tot een sociaal plan voor het zwembadpersoneel te komen. Helaas vond een meerderheid van de gemeenteraad het niet nodig om hier een debat over te voeren.

Begin september is het overleg tussen de gemeente en de vakbonden over een sociaal plan voor het zwembadpersoneel mislukt. Volgens de gemeente vanwege verschil van inzicht, volgens de bonden omdat de gemeente haar toezeggingen niet nakomt. De zwembadmedewerkers zouden per 1 januari 2016 moeten overgaan naar het Zweminstituut maar verkeren nu in onduidelijkheid en onzekerheid omdat er nog steeds geen sociaal plan ligt.

Zowel het zwembadpersoneel, waarvan bijna iedereen aanwezig was, als de vakbonden maakte tijdens de gemeenteraadsvergadering gebruik van het spreekrecht om de urgentie van de situatie aan te duiden en het belang van goede afspraken in het sociaal plan te benadrukken. Het gaat hierbij vooral om de onbeperkte salarisgarantie en het doorbetalen van de voorbereidings- en afrondingstijd. Voor het sociaal plan voor het zwembadpersoneel zou hetzelfde sociaal plan van de SBU gaan gelden maar nu wordt daar toch op onderdelen van afgeweken.

Raadslid Lennart Feijen: “Het is teleurstellend dat een meerderheid van de gemeenteraad niet de urgentie van de situatie van het zwembadpersoneel inziet en hier vanavond geen debat over wil houden. De medewerkers van het zwembad verkeren nu in onduidelijkheid en onzekerheid wat er voor hen gaat veranderen. Zij weten alleen dat ze per 1 januari overgaan naar het Zweminstituut maar niet onder welke voorwaarden. De SP roept de wethouder dan ook op om snel weer aan de onderhandelingstafel te gaan en met de vakbonden een sociaal plan af te sluiten dat recht doet aan de eerder gemaakte afspraken en toezeggingen.”

Omdat de SP al een beetje verwacht had dat een meerderheid van de gemeenteraad het interpellatiedebat niet zou steunen heeft de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering mondelinge vragen over dit onderwerp gesteld.

U bent hier