h

Gemeente Zoetermeer gaat boetebesluiten uitkeringsfraude herzien

26 juli 2015

Gemeente Zoetermeer gaat boetebesluiten uitkeringsfraude herzien

Begin deze maand heeft de SP het college gevraagd om de boetebesluiten voor vermeende uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 te herzien. De gemeente Zoetermeer heeft op beantwoording van de schriftelijke vragen die de SP hierover heeft gesteld aangegeven heeft dit inderdaad te gaan doen. Te hoge of onterechte opgelegde boetes worden terugbetaalt aan degene aan wie de boete is opgelegd.

Afgelopen november oordeelde de bestuursrechter dat de Fraudewet uit 2013 geen rekening hield met verwijtbaarheid. Bovenop het teveel ontvangen bedrag aan uitkering moesten mensen ook nog eens een boete van 100% van dat bedrag betalen. De Nationale ombudsman oordeelde echter dat het merendeel van de beboete mensen niet doelbewust verkeerd handelde. De Fraudewet is daarom ook aangepast, maar de opgelegde boetes bleven staan.

Nu gaat de gemeente dus na vragen van de SP deze boetebesluiten herzien op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en er bij het Rijk op aan te dringen dat de kosten hiervoor aan de gemeente worden vergoed. Hiervoor sluit zij zich aan bij het landelijke wethouderspamflet. De mate van verwijtbaarheid wordt nu meegenomen bij het bepalen van de boetes en de mensen waarvan hun boete verlaagd wordt krijgen het teveel betaalde bedrag bedrag terug.

Raadslid Lennart Feijen: “Dit is goed nieuws voor wie de afgelopen twee jaar een boete heeft gekregen op basis van de Fraudewet maar helemaal niet bewust heeft gefraudeerd. Deze mensen zijn geen fraudeurs maar maken door de ingewikkelde manier waarop de bijstand werkt per ongeluk wel eens een foutje. Het is dan onterecht hen zo hard te straffen en terecht om te kijken in welke mate iemand wat te verwijten valt. Zo wordt het harde regime van de afgelopen twee jaar iets verlicht.”

U bent hier