h

SP pleit voor ruimer armoedebeleid

6 juli 2015

SP pleit voor ruimer armoedebeleid

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft de SP twee voorstellen gedaan  voor een ruimer armoedebeleid. Het aantal minimahuishoudens in de stad stijgt al jaren. De gemeenteraad heeft daarnaast aangegeven dat zij wil dat Zoetermeer in de top 3 steden qua armoedebeleid wil horen. Genoeg redenen om het armoedebeleid te intensiveren dus.

De SP heeft voorgesteld om de inkomensgrens voor inkomensondersteunende voorzieningen te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Nu geldt deze norm al voor de collectieve ziektekostenverzekering en de ZoetermeerPas. De SP wil dat deze inkomensgrens ook gaat gelden voor de individuele bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.

Daarnaast heeft de SP voorgesteld om een witgoedregeling in te voeren.
Mensen die lang in de bijstand zitten hebben vaak geen enkele reserves en houden niet tot nauwelijks geld over aan het einde van de maand. Als dan de koelkast of wasmachine kapot gaat dan kan die niet op eigen kosten vervangen worden. Nu verstrekt de gemeente het geld hiervoor als een lening, maar dan zitten mensen dus opgezadeld met een schuld die ze niet af kunnen betalen. Daarom heeft de SP voorgesteld om dit bedrag als gift te verstrekken aan mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten.

Raadslid Lennart Feijen “Het aantal minimahuishoudens in Zoetermeer stijgt al jaren en de gemeenteraad wil tot de top 3 gemeenten horen als het gaat om armoedebeleid. Vervolgens doen wij als SP voorstellen om dit armoedebeleid te verruimen en dan stemt de meerderheid van de gemeenteraad hier tegen. Helaas steunde alleen GroenLinks onze voorstellen. Een gemiste kans en erg jammer voor de mensen die het niet zo breed hebben. Dan heb je als gemeenteraad de kans om dichterbij die top 3 qua armoedebeleid te komen en dan laat je dat liggen. Zonde en onnodig. Maar we gaan door met het doen van voorstellen om de armoede in onze stad terug te dringen.”

U bent hier