h

SP pleit voor minder belastingen

6 juli 2015

SP pleit voor minder belastingen

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft de SP voorgesteld om twee gemeentelijke belastingen af te schaffen. Als het aan de SP ligt worden zowel de hondenbelasting als de precariobelasting afgeschaft.

De hondenbelasting is een achterhaalde belasting die ooit als wegenbelasting is ingevoerd. Rijke mensen hadden een paard en een kar en die betaalde wegenbelasting daarvoor. Arme mensen konden zich geen paard veroorloven en hadden een hond en een kar. Om ook arme mensen wegenbelasting te laten betalen is toen de hondenbelasting ingevoerd. 

Inmiddels heeft niemand meer een paard of hond om dingen te vervoeren maar bestaat de hondenbelasting nog wel. De opbrengsten hiervan komen in de algemene middelen en worden niet besteed aan voorzieningen voor honden. Bovendien hoeven bezitters van andere dieren ook geen belasting te betalen. Tijd dus om deze achterhaalde belasting af te schaffen!

Daarnaast heeft de SP voorgesteld om de precariobelasting af te schaffen.
Dit is belasting die betaalt moet worden als je zaken neerzet in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een terras. Om bruis in de stad te stimuleren en een levendig centrum te bevorderen is het niet wenselijk als je voor het neerzetten of uitbreiden van een terras daar belasting voor moet betalen. De opbrengsten van de precariobelasting zijn ook niet hoog en het kost in verhouding veel geld om die belasting te innen. Wat de SP betreft kan de precariobelasting dus afgeschaft worden. Zo verlagen we de drempel om de stad bruisender, levendiger en gezelliger te maken.

Raadslid Lennart Feijen “Veel partijen hebben dit jaar gepleit voor lastenverlichting voor ondernemers. De SP pleit voor lastenverlichting voor zowel burgers als ondernemers door voor beide groepen een belasting af te schaffen. Helaas konden deze voorstellen, ondanks het pleidooi van partijen voor lastenverlichting, niet op de steun van een meerderheid in de gemeenteraad rekenen.”

U bent hier