h

SP Zoetermeer pleit voor openhouden wijkposten

19 mei 2015

SP Zoetermeer pleit voor openhouden wijkposten

De SP Zoetermeer heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 mei gepleit voor het openhouden van de wijkposten. Het College stelt namelijk voor de wijkposten onder te brengen in multifunctionele gebouwen.
De SP is juist voor open, herkenbare en breed toegangkelijke wijkposten.

Het College stelt voor om van een breed aanbod naar maatwerk te gaan, naar focus per wijk. Dit betekent dat er dus minder aanbod, minder activiteiten zullen plaatsvinden. Van traditionele werkprocessen naar omgevingsbewust werken komt erop neer dat wat de wijkposten deden de gemeente nu ook doet en dat wat nu decentraal geregeld wordt nu net zo goed centraal geregeld kan worden.

De wijkmanager verdwijnt en daar komt de wijkregisseur voor terug.
De wijkmanager heeft nu een breed takenpakket die diverse activiteiten ondersteunt en wordt vervangen door een wijkregisseur die mensen gaat verbinden en touwtjes aan elkaar gaat knopen.

Maar het belangrijkste is dat de wijkposten worden omgevormd naar gemeentelijke balies die worden ondergebracht in multifunctionele gebouwen. Dit betekent het afschaffen van de wijkposten. 

Raadslid Lennart Feijen “In plaats van een open, herkenbare en breed toegankelijke wijkpost komt er nu een gemeentelijke balie weggemoffeld in een of ander multifunctioneel gebouw wat in ieder geval minder herkenbaar is. Er word gesproken over de doorontwikkeling van het wijkgericht werken, maar dit is een achteruitgang van het wijkgericht werken. De SP wil de wijkposten juist graag behouden als herkenbare, zelfstandige locaties.”

U bent hier