h

College ziet af van afschaffing thuiszorg!

15 april 2015

College ziet af van afschaffing thuiszorg!

De SP is zeer verheugd met het nieuws dat het college afziet van het afschaffen van de thuiszorg per 1 september 2015. De argumenten die het college geeft om toch niet over te gaan tot afschaffing van de thuiszorg zijn de argumenten die de SP al heeft aangedragen tijdens de debat over de afschaffing van de thuiszorg. Toen wilde zowel het college als de meerderheid van de raad niets van deze argumenten weten. Uit de eerste gesprekken met mensen die nu thuiszorg ontvangen blijkt dat zij geen idee hebben hoe zij de hulpvraag moeten invullen als de thuiszorg komt te vervallen. De SP is blij dat het college nu ook inziet dat het afschaffen van de thuiszorg desastreuze gevolgen heeft!

Het college geeft onder andere aan dat veel mensen hebben aangegeven geen idee te hebben hoe zij de zorgvraag door het sociaal netwerk moeten kunnen laten opvangen. Zij hebben tijdens de gesprekken aangegeven “wel te zien” hoe het na 1 september zal gaan lopen. Het college is geschrokken van deze reactie, omdat hiermee mensen gaan afzien van zorg die zij nodig hebben. De SP heeft eerder al aangegeven dat het rekenen op alleen een sociaal netwerk van mensen onvoldoende zal zijn om ervoor te zorgen dat mensen volwaardig deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. 

Verder geeft het college aan dat de tegemoetkoming voor mensen met een zeer laag inkomen niet toereikend is en een zeer nadelig effect zal hebben op deze groep. Veel van hen komt vanwege een wirwar aan regels waarschijnlijk toch niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Kortom, het besteedbaar inkomen van deze groep zou flink worden aangetast door de afschaffing van de thuiszorg. Als SP hebben wij al gewaarschuwd voor deze terugval in besteedbaar inkomen. 

Tot slot geeft het college aan dat er voldoende geld is om de thuiszorg gewoon uit te blijven voeren. Dit was in november ook al bekend. De SP vindt het dan ook vreemd dat het college nu pas tot dit inzicht komt. 

Fractievoorzitter Daniël Westhoek: “Ik kon het bijna niet geloven toen ik het persbericht van het college onder ogen kreeg. Het college komt nu toch terug op het voorstel om de thuiszorg af te schaffen. Een wijs besluit van het college, alleen is het zo jammer om te lezen dat de argumenten die het college geeft dezelfde zijn als die de SP al heeft gegeven tijdens het debat over de afschaffing van de thuiszorg. Als SP spreken wij wekelijks mensen die thuiszorg ontvangen. Wij hadden toen al de signalen dat mensen niet alleen op hun sociale netwerk konden vertrouwen. Daarnaast is het ronduit vreemd dat het college nu tot inzicht komt dat er voldoende geld is om de thuiszorg te handhaven. In november moest en zou erop bezuinigd worden. Ook toen heeft de SP al aangegeven dat er voldoende geld was om de thuiszorg te continueren, omdat de bezuiniging van het rijk al eerder door de gemeente Zoetermeer ingevuld was. Extra bezuinigen was dus niet nodig!”

De thuiszorg is overigens niet het eerste dossier waarin de SP achteraf gelijk heeft gekregen. De SP heeft ook al gewaarschuwd voor de recente problemen bij het Aquapark Keerpunt, waar de gemeente nu aan de zijlijn staat te kijken om de problemen op te lossen. De SP hoopt dat het college, maar in ieder geval de raad, voortaan wat serieuzer naar de argumenten van de SP gaat luisteren!

U bent hier