h

SP stemt niet in met liberale begroting

15 november 2011

SP stemt niet in met liberale begroting

De SP heeft donderdag 10 november tegen de begroting voor het komende jaar gestemd. De begroting was de meest liberale in jaren. De begroting ademt veelal privatisering en zelfredzaamheid uit. In tijden van crisis kiest de SP voor het schrappen van overbodige uitgaven, zoals citymarketing en kiest de SP voor het behoud van laagdrempelige voorzieningen. Om die reden heeft de SP dan ook tegen de begroting gestemd.

Het huidige college van B&W gaat in steeds hoger tempo voorzieningen naar de markt brengen. De afdeling stadsbeheer was in juni aan de orde. Binnenkort het zwembad het Keerpunt. De vraag is of de markt deze voorzieningen goedkoper kan gaan uitvoeren, immers, een marktpartij moet ook nog eens winst gaan maken. Dit zal ten koste gaan van de laagdrempeligheid van de voorziening en raakt met name mensen die een laag inkomen hebben.

Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid. volgens het college van B&W moeten mensen het zelf maar uitzoeken en zich bewuster worden van de kosten. Zo worden kleine aanpassingen aan woningen niet meer vergoed en moeten mensen die afhankelijk zijn van een vervoersvoorziening een OV-tarief gaan betalen. Allemaal op het eerste gezicht kleine bezuinigingen die wederom mensen met een laag inkomen het meest raakt.

De rekening van de crisis moet volgens de SP betaald worden door de veroorzakers van de crisis, de graaiers en hebzuchtige figuren uit de financiële sector, en niet door mensen die geen schuld hebben aan de crisis. Dat gebeurd echter wel met al de bezuinigingen die er worden doorgevoerd. De veroorzakers lachen zich rot en de gewone burger betaald zich zot.

Daniël WesthoekFractievoorzitter Daniël Westhoek: “Dit was met stipt de meest liberale begroting in jaren. In de begroting maakt het college van B&W een duidelijke keuze, de rekening van de crisis leggen we neer bij hen die deze niet heeft veroorzaakt. Immers, het college van B&W loopt als een braaf hondje achter het beleid van kabinet-Rutte aan. Het college van B&W had ook andere keuzes kunnen maken en tegen het kabinet-Rutte kunnen zeggen dat het asociale beleid niet geaccepteerd wordt in Zoetermeer. Maar helaas, dat heeft het college van B&W niet gedaan. De SP heeft dit wel gedaan door niet in te stemmen met de begroting.”

U bent hier