h

Vierde baan Snowworld door raad gedrukt

15 december 2009

Vierde baan Snowworld door raad gedrukt

In de raadsvergadering van 14 december is Snowworld alsnog door de gemeenteraad heengedrukt. De SP is kwaad over het besluit dat amper een maand valt na het wegstemmen van de voorkeursvariant. Het besluit waar de raad goedkeuring voor heeft verleend is wezenlijk niet anders dan wat er eerder voorgesteld is. Het scheelt net 20 meter, het natuurstergebied wordt alsnog aangetast en er zijn geen garanties dat de vierde baan niet een sta-in-de-weg in het landschap gaat vormen.

Bas Schuiling Bas Schuiling: "Het is absoluut belachelijk hoe dit besluit genomen is. Kennelijk is het mogelijk om een plan weg te stemmen dat vervolgens een maand later alsnog door de raad heen gedrukt wordt. Welke belangen vertegenwoordigt het college hiermee? In elk geval niet die van de inwoners van deze stad of de andere gebruikers van het Buytenpark. Bovendien kregen wij de stukken pas vier dagen voor de vergadering. Dat is tegen elke afspraak in die wij hebben in de raad als het gaat om zorgvuldigheid. En dat bij zo'n belangrijk onderwerp."

De SP heeft in de vergadering nog voorgesteld het stuk van de agenda af te halen te behoeve van zorgvuldigheid. De gemeenteraad hechtte daar verder niet aan en keurde het stuk maandagnacht goed.

Bas Schuiling: "Er was nog alle mogelijkheid om ├ęcht met alle belanghebbenden om tafel te gaan zitten en tot een compromis te komen. Dat is niet gebeurd. De gemeenteraad kiest er liever voor om met een onnavolgbare draai de vierde baan goed te keuren. Echt luisteren is er dus niet bij. Bij mij heerst het gevoel dat er druk is uitgeoefend vanuit de coalitie aangezien de wethouder zijn politiek lot had verbonden aan dit besluit."

Het plan walst over allerlei afspraken binnen de gemeente. De SP-fractie heeft aangegeven zich in het vervolg ook niets meer gelegen te laten wat betreft visies in de stad. Kennelijk is een uitzondering toch altijd wel mogelijk. Opvallend genoeg alleen als dat toevallig het college zo uitkomt.

U bent hier