h

Met succes: geen 52 koopzondagen!

15 december 2009

Met succes: geen 52 koopzondagen!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 december 2009 heeft een meerderheid van de raad tegen het voorstel van verruiming van het aantal koopzondagen gestemd. De intensieve samenwerking van de SP, ChristenUnie/SGP en het CDA onder de naam '6 is genoeg' heeft haar vruchten afgeworpen. Dankzij deze partijen is er cijfermateriaal geleverd waarop een gedegen beslissing heeft kunnen plaatsvinden. Het college van B&W had dit verzuimd te doen.

De belangrijkste vraag die aan de orde was is of Zoetermeer toeristisch is of niet. Het aantal koopzondagen uitbreiden kan volgens de winkeltijdenwet namelijk alleen maar als een gebied toeristisch is verklaard. De SP is van mening dat het in Zoetermeer goed wonen, werken en recreëren is. Echter is Zoetermeer niet te vergelijken met steden als Leiden, Den Haag en Amsterdam. Daarom is de SP ook van mening dat Zoetermeer niet in die zin toeristisch is dat alle winkels maar 52 weken in het jaar op zondag open moeten zijn.

De rol van de kleine ondernemers heeft het college van B&W in het voorstel volledig onderbelicht gelaten. Volgens het college van B&W zorgen de vrije keuze en de marktwerking er wel voor dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaan. Volgens de SP zorgt de vrije keuze en de marktwerking juist voor oneerlijke concurrentie. Kleine ondernemers dienen daarom beschermd te worden. Uit de gehouden onderzoeken blijkt duidelijk dat een overgrote meerderheid van de ondernemers de uitbreiding van het aantal koopzondagen niet wil. De SP kan het voorstel van het college van B&W dan ook niet plaatsen en is blij dat een meerderheid van de raad het voorstel heeft verworpen.

Daniël WesthoekFractievoorzitter Daniël Westhoek: “In dit debat is het van groot belang oog te hebben voor de kleine ondernemers. Wanneer de overheid toestaat dat winkels 52 weken per jaar op zondag open mogen zijn wordt er helemaal geen keuzevrijheid gecreëerd. Het enige dat gecreëerd wordt is oneerlijke concurrentie tussen grote en kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben niet de financiële en personele middelen om iedere zondag open te gaan. Daarnaast vind ik het van groot belang dat we een gemeenschappelijke vrije dag hebben. Een dag waarop familie en vrienden in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten. Het stelt mensen in staat vrijwilligerswerk te doen, waardoor verenigingen en instellingen eenvoudiger vrijwilligers kunnen werven. Dit is geen ouderwetse gedachte, dit is juist zeer vooruitstrevend.”

U bent hier