h

Geen uitbreiding aantal koopzondagen in Zoetermeer

9 december 2009

Geen uitbreiding aantal koopzondagen in Zoetermeer

Tijdens de raadscommissie Samenleving van 1 december 2009 hebben de SP, ChristenUnie/SGP en het CDA zich gezamenlijk verzet tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Het college van B&W wil heel Zoetermeer toeristisch verklaren. De huidige winkeltijdenwet maakt het dan mogelijk dat de winkels iedere zondag geopend zijn.

De SP, ChristenUnie/SGP en het CDA hebben zich gezamenlijk tegen dit voornemen van het college van B&W verzet. De samenwerking is gedaan onder de naam '6 is genoeg'. Volgens de partijen ontstaat er door het voorstel van het college van B&W oneerlijke concurrentie tussen de kleine en grote ondernemers. De grote ondernemers hebben de financiële en personele middelen om op zondag geopend te zijn. Kleine ondernemers hebben deze middelen niet. Voor hun is het een keuze tussen een dag vrij in de week en een marktaandeel verliezen of 7 dagen per week werken en geen vrije tijd meer te hebben.

De partijen hebben gezamenlijk enquêtes gehouden onder winkeliers van het Stadshart, de Dorpsstraat en enkele wijkwinkelcentra. Hieruit blijkt dat maar 18% van de winkeliers op zondag open wil gaan. Ongeveer 25% van de winkeliers verwacht door op zondag open te gaan meer omzet te maken.

De voornaamste reden dat het college van B&W met dit voorstel komt is vanwege de aanwezigheid van de 'Big Five'. De 'Big Five' zijn de grote leisurevoorzieningen zoals Snowworld en Dutch Water Dreams. Onder de bezoekers van de leisurevoorzieningen is ook een enquête gehouden. Aan de bezoekers is onder andere gevraagd of zij Zoetermeer toeristisch vinden en of zij, indien de mogelijkheid bestaat, na hun bezoek aan de leisurevoorziening zouden gaan winkelen. Van de ondervraagden vindt 17% Zoetermeer toeristisch. Maar 10% van de bezoekers zal na hun bezoek aan een leisurevoorziening nog daadwerkelijk gaan winkelen indien die mogelijkheid er zou bestaan.

Daniël WesthoekDaniël Westhoek (raadslid SP): “Het college van B&W wil met dit voorstel de vrijheid van de ondernemers vergroten. Echter vergeet het college van B&W dat kleine ondernemers weinig te kiezen hebben. Zij hebben niet de financiële en personele middelen om iedere zondag open te gaan. In mijn ogen is er dus geen sprake van vrijheid en eigen keuze. Ik vind het van groot belang dat we een gemeenschappelijke vrije dag hebben. Een dag waarop familie en vrienden in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten. Het stelt mensen in staat vrijwilligerswerk te doen, waardoor verenigingen en instellingen eenvoudiger vrijwilligers kunnen werven. Het is om diverse redenen logisch om voor die dag de zondag te kiezen.”

Helen du Bois (raadslid ChistenUnie/SGP): “Vanuit onze levensvisie, willen wij de zondagsrust respecteren. Niet alleen voor onszelf, maar voor ieder mens is het goed om 1 dag in de week rust te hebben. 6 dagen winkelen is genoeg. Winkeliers en hun personeel die overwegend niet op alle zondagen open willen zijn, slechts een enkele toerist die na een bezoek aan een leisurevoorziening zou overwegen te gaan winkelen in het Stadshart en inwoners die met een vragend gezicht zeggen: 'Zoetermeer een toeristische stad'? Er is geen draagvlak en er is geen vraag!”

Op maandag 14 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college van B&W. De stemming hangt af van de PvdA. De PvdA was tijdens het debat kritisch, maar heeft zich niet duidelijk tegen het voorstel uitgesproken.

U bent hier