h

Daniël Westhoek lijsttrekker SP

26 november 2009

Daniël Westhoek lijsttrekker SP

Op woensdag 25 november is tijdens de ledenvergadering Daniël Westhoek door de leden gekozen tot lijsttrekker van de SP. Daniël Westhoek zal de lijst van de SP aanvoeren tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2010 plaats zullen vinden.

Daniël WesthoekDaniël Westhoek: “Ik ben blij dat de leden mij het vertrouwen hebben gegeven om de lijsttrekker voor de SP tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen te zijn. Samen met de leden van de SP zal ik de komende maanden de inwoners van de stad duidelijk maken waarom zij toch zeker hun vertrouwen weer moeten geven aan de SP. De SP is zowel tijdens als buiten campagnetijd op straat tussen de mensen. Deze lijn zal ik de komende vier jaar ook zeker voortzetten.”

Uitgangspunt tijdens de komende verkiezingen zal zijn 'een prettig leven in een sociaal en groen Zoetermeer'. Voor de SP zal de komende vier jaar vooral aandacht zijn voor een eerlijke verdeling van de middelen, zodat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. Er zal zuinig om worden gegaan met het groen in de stad. Er moeten voldoende betaalbare woningen komen die zijn afgestemd op de vraag en de zorg moet weer kleinschaliger en dichter bij huis georganiseerd worden.

U bent hier