h

Fractie in actie - maart

12 april 2003

Fractie in actie - maart

Afgelopen maand was het betrekkelijk rustig op gemeentegebied.

Palenstein is nog steeds een heet hangijzer. Vrijwel alle fracties zijn het er nu wel over eens dat de herstructurering op korte termijn geen haalbare kaart is. De PvdA (lees: wethouder Smid) komt met een motie voor een 'uitgeklede' herstructurering, waarin vóór 2007 sloop niet aan de orde zal zijn. Wie zegt dat het daarna ook niet gebeurt? Volgens de SP kunnen de flats nog minstens 15 jaar mee, en zullen we op 31 maart tegen die motie stemmen. Verder kregen we eindelijk antwoord op onze schriftelijke vragen over de (hang)jongerenproblematiek in Rokkeveen (ingediend 30 november 2002 !!!! (Lekker vlot toch ?) Het balletje is aan het rollen en men is volop met het probleem aan de slag. Een ander verhaal is de Floriade 2012. Niet schrikken, zover is het nog niet (en komt het als het aan ons ligt ook niet). De burgemeester heeft recentelijk in een onbezonnen bui een vlieger opgelaten over de eventuele mogelijkheid de Floriade in 2012 weer binnen onze gemeentegrenzen te laten plaatsgrijpen. Weet u het nog van de vorige keer in 1992? 8 miljoen gulden tekort (waarvan 4 voor de gemeente Zoetermeer) wegens financieel mismanagement. Van fouten kun je leren, zeggen ze, maar er zit nog een gevaarlijke adder onder het gras: om zo iets te organiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd voor het gebied waar de Floriade evenntueel komt : de nieuwe Driemanspolder, tussen Zoetermeer en Leidscheveen. Nu is het nog agrarisch, maar dan zal er gebouwd mogen worden, en na de Floriade kunnen er dus ook huizen worden gebouwd. Waarmee dan de laatste groene buffer tussen Zoetermeer en het Haagse randstedengebied is verdwenen. Dat nooit, en dus gaan we weer eens lekker ouderwets tegenstemmen.

U bent hier