h

Lijsttrekker Iván Beij Martin

Zorg voor elkaar

Vice-Fractievoorzitter Ivan Beij voert de SP-lijst aan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zoetermeer. Voor Beij is het de eerste keer dat hij lijsttrekker is. ‘Een enorme eer, ik heb er heel veel zin in. Hopelijk zetten we een mooie uitslag neer’.

Foto: Wim van Vliet (Fotoflex.nl) / www.fotoflex.nl

Beij knoopt er graag nog vier jaar als raadslid aan vast.
‘Ja, absoluut. Ik heb nog niet het idee dat ik hier klaar ben. Er valt nog zoveel te doen in Zoetermeer. Dit waren mijn eerste vier jaar als gemeenteraadslid en dat smaakt naar meer. De interactie met de Zoetermeerders op straat en op locatie is wat ik het allerleukst vind. Toen het bestuur mij vroeg of ik door zou gaan de komende vier jaar en of ik de lijst aan zou willen voeren hoefde ik niet lang na te denken.’

Hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar?
‘Met een gemengd gevoel. Aan de ene kant vind ik dat wij het als SP goed hebben gedaan. De bezuinigingen op de thuiszorg zijn grotendeels teruggedraaid en daar hebben wij een grote rol in gespeeld. Onze actie met de doodskist waarbij we de WMO figuurlijk ‘naar het graf droegen’ zorgde voor veel commotie maar heeft de mensen ook wakker geschud. Aan de andere kans is de armoede niet afgenomen de afgelopen vier jaar en dat is altijd slecht nieuws. Ondanks de inspanningen van de gemeente neemt het aantal werklozen niet af. In ieder geval neemt het aantal duurzame banen niet toe. Dat is zorgwekkend. In 2017 zijn Daniel en Fred gestopt in de fractie. Beide met begrijpelijke redenen. Dat was best een klap voor ons, we raakten ineens een hoop expertise en ervaring kwijt. Jan Velner en Jan Boin hebben hen vervangen. Dat kwam voor hun ook onverwachts. Toch hebben zij zich staande gehouden en dat biedt hoop voor de toekomst.’

Wat zie als je grootste persoonlijk verdienste?
‘Ik ben trots op het feit dat we de laatste tijd weer wat zichtbaarder zijn op straat met ons klopteam en ons marktteam. Dit is door de afdeling zelf vanaf het 0-punt opgebouwd. Verder denk ik dat onze fractie in de gemeenteraad altijd het eerlijke verhaal heeft uitgesproken richting de mensen, dit zorgt voor veel waardering en die terugkoppeling krijg ik ook vaak terug. Als je concreet kijkt naar wat we hebben bereikt dan hebben wij er voor gezorgd dat er een nachtverbinding met Leiden komt. Iets waar erg veel vraag naar was. Tevens hebben we ervoor gezorgd dat er zorgvuldiger om wordt gegaan met het groen. Hier zijn verschillende moties vanuit onze kant voor aangenomen. In samenwerking met andere partijen hebben we er zoveel mogelijk voor proberen te zorgen dat de klappen niet altijd bij dezelfde mensen terecht komen.’

Wat wil je dat de SP over vier jaar bereikt heeft?
‘We gaan de komende jaren natuurlijk een spannende tijd tegemoet in Zoetermeer met de zogenaamde schaalsprong. Wij maken ons zorgen dat er een hoop mensen buiten de boot zullen vallen. Denk hierbij aan de kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen en jongeren. Er groeien nog echt teveel kinderen op in Armoede in Zoetermeer. Ook voorzien wij grote problemen op de woningmarkt. De prijzen stijgen maar tegelijkertijd daalt het aanbood in sociale huurwoningen. Mensen kunnen het straks echt niet meer betalen. Als ze überhaupt in aanmerking komen natuurlijk. De gemiddelde wachttijd in Zoetermeer is ongeveer 8 jaar. Te bizar voor worden. Als we hier iets aan kunnen doen dan hebben we denk ik al een grote slag geslagen. Niemand mag buiten de boot vallen tijdens de schaalsprong.’

U bent hier