h

Het zijn de leden die het doen

Zonder leden zou de SP, en ook de afdeling Zoetermeer, geen bestaansrecht hebben. De SP is een actieve partij en daar zijn mensen voor nodig. Dit zijn de leden van de SP. De SP is sinds 2005 de derde partij van Nederland in ledenaantal. De SP afdeling Zoetermeer is met ruim 500 leden waarschijnlijk de grootste partij in ledenaantal in Zoetermeer. Onder al die SP-ers zijn er ongekend veel actief betrokken bij hun partij.

Het zijn ook de leden die de dienst uitmaken binnen de SP. Zij kiezen rechtstreeks de Zoetermeerse afgevaardigden naar het SP-congres, dat elke twee jaar plaatsvindt. Tussen de congressen door is de Partijraad het hoogste orgaan van de SP. Daarin zijn naast het partijbestuur alle afdelingen vertegenwoordigd, met hun direct gekozen voorzitter. Congresbesluiten, landelijke kandidatenlijsten, het verkiezingsprogramma, alle belangrijke beslissingen worden van tevoren in de afdeling uitvoerig besproken.

De SP heeft als grondbeginsel menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Op verschillende manieren zijn wij actief om deze doelstellingen te realiseren en zo te bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige maatschappij.

Om dat te bereiken zijn we op straat te vinden, voeren we actie en zitten we in de gemeenteraad. Wij zijn geen partij die alleen de papieren werkelijkheid tot zich neemt, maar zich wortelen in de maatschappij. We praten met mensen, kijken wat er moet gebeuren en ondernemen actie.

Dat kan echter alleen maar slagen als vele mensen ons ondersteunen en actief meehelpen om van Zoetermeer een mooiere, betere en vooral socialere stad te maken! Een bezoek aan deze website is een goede stap!

Enthousiast over het werk van de SP, maar niet geheel duidelijk wat er allemaal te doen is? Neem dan contact met ons op. De eerste stap binnen de SP is natuurlijk lid worden! Zo ondersteunt u de meest actieve partij van Nederland in Zoetermeer.

U bent hier