h

Kandidaat raadsleden

Op 22 november 2017 heeft de ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. De kandidatenlijst ziet er als volgt uit.

1. Iván Beij Martin

Leeftijd: 30

Beroep: werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank

Mijn eerste periode als gemeenteraadslid namens de SP in Zoetermeer zit er bijna op. De nieuwe verkiezingen zijn in aantocht. Tijdens de komende verkiezingen heb ik de eer om als lijsttrekker aan de slag te gaan voor mijn partij. Samen met een leuk en goed team zullen we de straten op gaan met ons eerlijke verhaal. Op de markt zullen wij aanwezig zijn evenals in het stadshart om te luisteren naar de inwoners van Zoetermeer en hun zorgen te noteren. Met deze zorgen in ons achterhoofd zullen wij in de gemeenteraad knokken voor een eerlijkere samenleving en voor een schaalsprong waarbij niemand buiten de boot valt.

2. Ineke van den Berg

Leeftijd: 44

Beroep: meerdere beroepen gehad

Ik heb meerdere beroepen uitgeoefend, in verschillende sectoren. Hierdoor heb ik een veelheid aan ervaringen en kennis opgedaan die in de politiek goed van pas kan komen. De politiek, en zeker lokale politiek, moet dicht bij de burger staan. Op dat vlak zou ik iets willen betekenen: de politiek dichter bij de burger brengen zodat de besluiten die er worden genomen, ook werkelijk in het belang van de burger zijn en niet (alleen) van de bestuurders en grote bedrijven.

 3.  Jan Velner

 Leeftijd: 53

Beroep: Adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Geboren en getogen in Twente en alweer 18 jaar woonachtig in Zoetermeer. Ben al vroeg geïnteresseerd geraakt in de politiek maar vanwege mijn avondstudie en andere nevenactiviteiten geen tijd gehad om in Twente actief te worden binnen de politiek. Die tijd kreeg ik wel toen ik in Zoetermeer kwam wonen.
In 2001 ben ik lid geworden van de SP en sindsdien meerdere rollen binnen de partij vervult. Het gaat daarbij onder  meer om bestuurslid, lid SP Hulpdienst, commissielid SP en vervolgens raadslid SP van 2010-2014. Daarna heb ik het even wat rustiger aan gedaan vanwege mijn werkzaamheden overdag binnen de Rijksoverheid. De SP in Zoetermeer is als een warm bad, waardoor ik niet kon weigeren toen in september 2017 een beroep op me werd gedaan om een van de plekken in te vullen die was ontstaan na het vertrek van Daniel Westhoek en Fred van Elleswijk. Het is inmiddels alweer zo dat het lijkt alsof ik niet ben weggeweest.
Het mooie van de SP vind ik dat we de wensen van de inwoners die we op straat horen naar de raad brengen. Ik wil me inzetten voor een goede invulling van het sociale domein. Geld dat gereserveerd is voor het sociale domein moet daaraan ook besteed worden. Het mag niet zo zijn dat we een deel van dat geld een ander doel geven binnen de gemeente.  Daarnaast moet er gestopt worden met bezuinigingen op publieke voorzieningen. Als we daarmee door blijven gaan komt de leefbaarheid in de stad onder druk te staan. Ik wil bovendien mijn kennis van financiën inzetten binnen de fractie en de raad.

4. Jan Boin

Leeftijd: 69

Beroep: gepensioneerd

Veiligheid, verkeersveiligheid met name rondom scholen, onderwijs en zorg en welzijn (i.h.b. voor ouderen en gehandicapten) zijn mijn speerpunten.
Daartoe probeer ik zoveel mogelijk bereikbaar te zijn voor mensen en in gesprek met hen te gaan om misstanden zoveel mogelijk te kunnen inventariseren en in het verlengde daarvan tot een oplossing te kunnen komen. Vroeger was Zoetermeer een prachtige stad en ik wil dat Zoetermeer weer een prachtige stad wordt met voldoende recreatiemogelijkheden, een strand zonder blauwalg en uiteraard een zwembad voor iedereen. Met een beperkt aantal zetels hebben wij niet alle problemen kunnen oplossen. Wij hopen daar dankzij de steun en de stem van de Zoetermeerse burgers vanaf de verkiezingen verandering in te kunnen brengen.

 5. Wim Metselaar

Leeftijd: 65

Beroep:  voorzitter van een ondernemingsraad van een gemeentelijke dienst en plv. voorzitter Centrale Ondernemingsraad.
Beroepsmatig heb ik zo’n eenenveertig jaar gewerkt in dienst van de overheid in diverse meestal leidinggevende functies.
Naast mijn werk ben ik ook actief geweest als voorzitter in de medezeggenschapsraad van een basisschool en aansluitend van een middelbare school. Dit heeft zich voorgezet in het voorzitterschap van de ondernemingsraad van een gemeentelijke dienst. De eerste tijd als deeltijdfunctie, later in samenhang met de rol van plaatsvervangend voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad, in voltijd functie. Zo is een nevenfunctie uitgegroeid tot een voor mij nieuw beroep wat ik alweer zo’n twaalf jaar met plezier mag uitoefenen.
Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid ben ik naast mijn werk ook op verschillende manieren actief (geweest) in de vakbeweging o.a. als lid van bestuur voor de sector Gemeenten en het eerste ledenparlement FNV.
Bij de SP spreekt mij de sterke binding tussen actie en fractie bijzonder aan, omdat daarmee het contact met de mensen in de samenleving, om wie het gaat, steeds een inspiratiebron is voor de invloed op de politieke besluitvorming.
De samenleving is geen natuurverschijnsel maar het product van menselijk handelen. Mensen maken of breken de samenleving. De SP zet de mens in de samenleving centraal, waarbij solidariteit een voor ieder menswaardig bestaan mogelijk maakt. Dit inspireert mij om actief te zijn voor deze partij.

 6.  Eugène Doove
 7.  Ed Sanders
 8.  Vera Verschoor
 9.  Theo van der Hoeven
10. Mehmet Karahan
11. Nabil Youssef
12. Ans Nieuwenhuizen-Louwers
13. Marga Berendse
14. Marianne van der Bol-Haarlem
15. Daniël Westhoek

U bent hier