h

Schendt gemeente Zoetermeer burgerrechten?

20 mei 2021

Schendt gemeente Zoetermeer burgerrechten?

Nav een artikel in de VK heeft de fractie van SP vragen gesteld. Schendt gemeente Zoetermeer artikel 12?

U bent hier